0

Zmena fakturácie

Milí kolegovia, od júla meníme frekvenciu fakturácie pre veterinárne praxe na jedenkrát mesačne. Dúfame, že tak zjednodušíme našu vzájomnú spoluprácu. Súhrnné faktúry budú vystavované ku koncu [...]