+421 948 783 888, +421 948 699 578labor.ba@laboklin.comStránka používa cookies a obdobné technológie. VIAC

Ako s nami spolupracovať?

Home / Ako s nami spolupracovať?

Registrácia klienta

Ako začať spoluprácu s naším laboratóriom? Je to úplne jednoduché! Stačí pri odosielaní Vašej prvej vzorky dôsledne vyplniť žiadanku na vyšetrenie. Aby sme Vás mohli zaregistrovať ako nášho klienta, potrebujeme nasledujúce údaje: meno a adresa (veterinárnej praxe), meno kontaktnej osoby (veterinárneho lekára), Váš email a telefónne číslo. Ďalej Vás prosíme aj o uvedenie fakturačných údajov (adresa, pokiaľ sa líši od adresy praxe, IČO, DIČ, IČ DPH). Po obdržaní Vašej prvej vzorky Vám pridelíme a oznámime zákaznícke číslo, ktoré budete uvádzať na ďalších žiadankách pri objednávaní vyšetrení.

Zasielanie vzoriek

Vzorky z celého Slovenska môžete posielať na adresu:
LABOKLIN s. r. o., Líščie údolie 57, 84231, Bratislava.

Možnosti zasielania vzoriek:

Poštou

ako zásielku 1. triedy.

Kuriérskou službou

Objednajte si kuriéra na našom telefónnom čísle 0948 783 888. Príde po vzorky priamo na Vami zadanú adresu a my Vašu zásielku dostaneme ďalší pracovný deň. Cena tejto služby je 2,50 eur bez DPH, bude Vám zaúčtovaná na faktúre spolu s cenou vyšetrenia. Prosím baľte vzorky do ochranných obalov a do našich obálok, prípadne iných obalov, ktoré budú hermeticky uzavreté. Ochranné obaly a obálky Vám radi zdarma zašleme. Nevhodne zabalené vzorky môže kuriér odmietnuť prevziať!

Expresnou kuriérskou službou BKS v rámci Bratislavy a okolia

Objednajte si kuriéra na našom telefónnom čísle 0948 783 888. Príde po vzorky priamo na Vami zadanú adresu a my Vašu zásielku dostaneme ešte v ten istý deň. Cena tejto služby je 2,50 eur bez DPH, bude Vám zaúčtovaná na faktúre spolu s cenou vyšetrenia..

Osobné doručenie

Vzorky môžete osobne doručiť do laboratória LABOKLIN, s. r. o., v poliklinike Karlova Ves. Nájdete nás počas pracovných hodín na 4. poschodí, v chodbe označenej Zubná technika. Taktiež môžete vzorky hodiť do špeciálnej schránky na prízemí polikliniky. Nachádza sa oproti bufetu pod poštovými schránkami.

Výsledky vyšetrení

Je možné zvoliť si aj kombináciu spôsobov zasielania, napr. e-mailom a poštou.
Posielanie výsledkov je možné:

  • poštou
  • e-mailom ako pdf, príp. ako text či HTML-e-mail
  • prípadne telefonicky
  • do veterinárneho softwaru (na opýtanie)

Doobjednávanie vyšetrení

Zasielané vzorky skladujeme po dobu desiatich pracovných dní. V priebehu tejto doby môžete doobjednávať dodatočné vyšetrenia, ktoré stanovíme z uskladneného materiálu. Genetický materiál sa skladuje až po dobu 10 rokov! Pomôže nám, pokiaľ pri objednávaní uvediete číslo laboratórneho vyšetrenia, ktoré nájdete na výsledku.

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie prebieha formou súhrnných faktúr zasielaných poštou 2 x mesačne. Úhrada sa uskutočňuje na slovenský účet. Číslo účtu, ako aj variabilný symbol nájdete na faktúre.

Kontaktný formulár