Od 1.3.2020 účtujeme manipulačný poplatok 5 eur za posielanie balíčka s materiálom. V každom kalendárnom mesiaci je 1. zásielka zdarma! Laboratórny materiál poskytujeme naďalej bez poplatkov.

Objednávanie materiálu na zasielanie vzoriek
Objednávkový formulár:

  Zákaznícke číslo/Meno (povinné)

  E-mail (povinné)

  Adresa na zasielanie (povinné)

  Krv/sérum
  Hematológia (EDTA)
  Zrážanlivosť (citrát)
  Skúmavky s heparínom
  Skúmavky s NaF (glukóza, laktát)
  Skúmavky na moč
  Skúmavky na trus
  Tampón s médiom
  Tampón bez média
  Obal na skúmavky krv/sérum
  Obal na tampón
  Obal na zasielanie podložných sklíčok
  Nádoby na histológiu s formalínom
  Obálka na zasielanie
  Žiadanky všeobecné
  Žiadanky alergia
  Žiadanky patológia
  Žiadanky genetika
  Žiadanky malé cicavce a vtáky
  Žiadanky kone, Camelidae
  Žiadanky plazy, obojživelníky, ryby
  Žiadanky hospodárske zvieratá
  Žiadanky mikrobiológia, PCR